Samhälle 3.0 – när våra sinnen reser

16 November 2009

En liten Facebook-diskussion inspirerade till att tänka på hur samhället såg ut utan jobbpendling. Jag träffar många människor i min roll som konsult men måste ändå konstatera att ett stort antal möten egentligen hade klarats av enklare över telefon, via e-post eller Google Wave när det börjar ta form. Det talas om att vi är i den industriella revolutionens tredje våg och liksom med övriga industriella revolutioner finns det bra och dåliga sidor. Idag kombinerar vi alla de dåliga sidorna när vi till exempel sitter och pendlar till våra kontor varje dag för att sätta oss vid våra datorer för att göra sådant vi lika gärna hade kunnat göra någon annanstans. Är det inte dags att utveckla Samhälle 3.0?

Många människor i min umgängeskrets, både professionellt och privat, har möjlighet att klara av praktiskt taget alla sina uppgifter genom dator och telefon. Men istället transporterar vi oss fram och tillbaka till kontoret. Vi förbrukar varierande mängd diesel, bensin, etanol eller electricitet på vägen. Vi utsätter oss dagligen för virus och bakterier som vi hjälpligt håller stången med hjälp av vårt fantastiska immunförsvar och mycket handsprit.

Olika företag, som till exempel Hill&Knowltons kunder Telenor och Tandberg, har drivit kampanjer på temat att resa mindre och få mer gjort. Exempel Telenor och Tandberg. Men jag har varit med om flera olika projekt på detta tema under de senaste 10 åren och det verkar inte vilja lyfta på en större skala. Intresset finns, arbetsgivarna lättar på restriktionerna (Telenor Mobility Report 2009) men fortfarande pendlas det och arbetas i onödigt stora och energislukande lokalerna.

Det kanske är så att behovet av den sociala samvaron på våra kontor, de fortfarande lite yxiga samarbetsverktygen och vår Lutheranska syn på plikt kombinerat med en känsla för vad som “passar sig” gör att vi fortfarande tvekar. Men om man granskar detta lite mer noggrant inser man att det inte håller. Det finns helt enkelt få skäl för många arbetsgivare att tvinga de anställda att förflytta sig till ett kontor där de sedan sitter, sida vid sida och arbetar tyst på sina datorer och går iväg för att genomföra telefonsamtal i mötesrummen.     

Jag är väl medveten om att min syn på yrkeslivet präglats av många år på mer eller mindre bekväma kontorsstolar i kontorsrum och mer eller mindre öppna landskap och kontorsrum på Locum, IFS, IDG, Andréasson PR, Intentia, Move/MS&L, Burson-Marsteller och Hill&Knowlton. Förstår fullt och väl att inte alla har denna typ av arbetssituation som tillåter arbete hemifrån och att även vi på byråerna måste ha tillgåg till kollegorna för att köra brainstorming-sessioner och workshops där man snabbt spånar fram idéer som man kanske annars inte kommit på hemma på kammaren.

Men detta är en relativt liten del av arbetet och med allt bättre verktyg och webbkameror eller videokonferenser suddas gränserna ut. Jag är övertygad att om många av de som har möjligheten att jobba hemma skulle göra det ett par dagar per vecka eller någon vecka varje månad skulle effekterna på köerna, miljön och samhället vara mycket stora.

Den reduktion av energiförbrukning och miljöbelastning som vi kan åstadkomma genom detta överstiger vida de förbättringar som åstadkoms genom bil- och lastvagnsindustrins nyfunna förmåga att stadigt reducera bränsförbrukning och utsläpp.  Då har jag inte nämnt de besparingar i restid, stress, reserelaterade skador och ohälsa som fås med på köpet.

Människan är ett socialt djur som frodas och utvecklas genom interaktionen med andra människor. Det personliga mötet kan aldrig ersättas av telepresence men behövs inte heller under åtta timmar per dag, fem dagar per vecka. Och det finns människor som utvecklar sina mest kreativa tankar när de pendlar. Men för den stora massan människor handlar detta bara om ett otidsenligt, energiförbrukande och onödigt förflyttande av våra kroppar när vi lika gärna kan förflytta våra medvetanden och sinnen med hjälp av modern teknik.    

/r

Share and Enjoy:
  • Print
  • Digg
  • Sphinn
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Mixx
  • Google Bookmarks

Leave a Reply